Persbericht 'Projectdag' 20 november 2017

Op maandag 20 november vond in de Politiezone Meetjesland Centrum​ een eerste projectdag plaats.

De projectdagen zijn een initiatief van inspecteur Alexander De Baets om in functie van de prioriteiten bepaald in ons zonaal veiligheidsplan gerichte controles uit te voeren over het hele grondgebied van de politiezone.
Het doel is de aanspreekbaarheid en de zichtbaarheid én het veiligheidsgevoel van de burger in deze donkere dagen te verhogen.

In kader van "drugs in het verkeer" werden 40 voertuigen gecontroleerd op grensscheiding te Watervliet waarvan 5 voertuigen werden doorzocht en 5 personen grondig werden gecontroleerd.

Ter preventie van fiets- en winkeldiefstallen werd opvallend te voet gepatrouilleerd op het Krügercentrum in Eeklo, in de Stationsstraat en in de onmiddellijke omgeving van de fietsenstalling rond het treinstation.

Om overlast van jongeren en sluikstorten door jongeren te voorkomen werd in anonieme voertuigen in burger gepatrouilleerd rond College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn, het PTI te Eeklo en aan de bushalte op de Markt. Meerdere jongeren werden daarbij geïdentificeerd en aangesproken op hun gedrag.

Tenslotte werd bij de invallende duisternis overgeschakeld op anonieme patrouilles in inbraakgevoelige wijken in Lembeke en Kaprijke gelegen in de onmiddellijke omgeving van de N49. Hierbij werden 130 voertuigen gecontroleerd. Overtredingen werden er niet vastgesteld , preventie en proactief optreden stonden vandaag centraal !

In de nabije toekomst zullen nog projectdagen worden georganiseerd.