Persbericht schoolstraat

Schoolstraat

Op vraag van Leen Smets, de directrice van basisschool Sint-Jozef gelegen in de Abdijstraat te Eeklo, ging stad Eeklo samen met de school en de Politiezone Meetjesland Centrum op zoek naar een passende oplossing voor de verkeersdrukte aan de schoolpoort bij aanvang en einde van de schooldag.

Naast het doorgaande verkeer in de straat, heerste er tijdens twee korte periodes tijdens de schooldag steeds een drukte van aankomende en vertrekkende voertuigen van (groot)ouders die hun kinderen graag zo dicht mogelijk bij de schoolpoort afzetten. Het parkeren in de directe omgeving van school zorgde dan weer regelmatig voor hinder naar de fietsers en overstekende voetgangers.

Als oplossing voor het probleem werd afgelopen maandag gestart met het tijdelijk afsluiten van de Abdijstraat tussen de Blakstraat en de Schipdonkstraat bij aanvang en einde van de schooldag. Stad Eeklo stelde hierbij twee verlichte nadarhekkens ter beschikking met daarop het verbodsbord C3 en onderbord M2 dat de doorgang voor alle bestuurders verbiedt uitgezonderd voor fietsers. Een blauw informatiebord met daarop de uren, zijnde op schooldagen tussen 08.00 en 08.30 uur en 15.30 en 16.00 uur doch op woensdag tussen 12.00 en 12.30 uur , waarop de straat is afgesloten, informeert de weggebruiker over het tijdelijke karakter van het verbod de straat in te rijden. Het concept, bij de meeste mensen gekend als zijnde een "schoolstraat" werd afgelopen maandag opgestart dankzij de inzet van enkele vrijwilligers en onder het toeziend oog van "schoolwijkinspecteur" Yannick Verstraete.

Na drie dagen kan het concept positief worden geëvalueerd. Dankzij de goede communicatie van de school en stad Eeklo, het begrip van de weggebruikers, de inzet van de vrijwilligers en mede gezien de goede ligging van de school hebben wij de indruk dat er een gepaste oplossing is gevonden om de verkeersveiligheid rond de school te verhogen.