Persbericht vrijdag 24 februari : Actie tegen inbraken

Vrijdag 24 februari tussen 16.00 uur en 24.00 uur hield de PZ Meetjesland Centrum één grote gecoördineerde actie ter voorkoming van woninginbraken.
De actie vond plaats op verschillende plaatsen in de zone en hoofdzakelijk in en rond inbraakgevoelige wijken. Tevens werden wegen naar de N9 en N49 gecontroleerd omdat we ervan uit gaan dat deze wegen toch een belangrijke routes zijn voor rondtrekkende dadergroepen.

Er werden 92 voertuigen en 125 personen gecontroleerd. Inbrekers werden echter niet gevat​.
Wel werden 4 processen-verbaal opgesteld wegens rijden zonder geldige verzekering.
Eén voertuig bleek al lang niet meer gekeurd te zijn en één andere bestuurder kon geen inschrijvingsbewijs voorleggen.
Tevens werden 2 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven voor kleine technische tekortkomingen.
Er werd één geseinde persoon aangetroffen die na controle en verhoor mocht beschikken.

Of de actie effectief resultaat oplevert, weten we pas achteraf. Het zal zeker niet bij deze actie blijven. Toekomstgericht houden we een extra oog in het zeil en zullen er nieuwe acties gepland worden.