Persbericht vrijdag 25 september 2020

Dinsdag 23 september controleerde de Politiezone Meetjesland Centrum op snelheid in de Nieuwstraat en in Aveschoot. Deze controle kwam er naar aanleiding van klachten over onaangepaste snelheid op de omleidingsweg van de werken in de Vaartstraat. 
Op amper drie uur tijd werden er 855 voertuigen gecontroleerd, waarvan er zich maar liefst 90 (oftwel 10,5%) in overtreding bevonden. 
De maximum gemeten snelheid bedroeg 97 km/u in Aveschoot. 
De politiezone is van plan om daar de komende periode nog controles uit te voeren.