Persbericht woensdag 27 februari 2019

Verkeersveilige dag

Vandaag vond opnieuw de "Verkeersveilige dag" plaats. Ook de Politiezone Meetjesland Centrum nam opnieuw deel aan deze grootschalige verkeersactie.

Op 6 locaties verspreid over het grondgebied van onze Politiezone werden gerichte snelheidscontroles uitgevoerd.
De in overtreding genomen voertuigen werden geïntercepteerd en de bestuurders geïdentificeerd. Naast controle van de technische toestand van het voertuig en diens boorddocumenten werden ook de bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed.

3.324 voertuigen werden inzake snelheid gecontroleerd door middel van een bemande infrarood-snelheidscamera.
248 bestuurders (7,5 %) reden te snel waarbij 2 rijbewijzen onmiddellijk werden ingetrokken.

Een bestuurder slaagde er in bij een controle binnen de bebouwde kom 2 keer op dezelfde plaats te worden "geflitst" namelijk één keer in front aan 117 km/uur en vervolgens een tweede keer bij het terugkeren aan 88 km/uur. Hierbij kon hij worden geïntercepteerd. Naast de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs zal hij zich voor de Politierechtbank dienen te verantwoorden.

1 bestuurder bleek te rijden onder invloed van alcohol en 1 bestuurster bleek bij controle onder invloed te zijn van drugs. Het rijbewijs van de bestuurster werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Er werden 6 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld evenals 4 onmiddellijke inningen voor het niet-dragen van de verplichte veiligheidsgordel.

Gezien de geldigheid van de technische controle van een voertuig reeds 10 maanden was verstreken werd hiervoor eveneens een proces-verbaal opgesteld.