Persbericht zaterdag 29 augustus 2020

De verkeersdienst van onze politiezone hield gisteren een verkeersactie gericht op “zwaar vervoer”. 
Zij konden hierbij rekenen op de hulp van een mobiel keuringsstation van GOCA. 
De focus van deze actie lag vooral op de nodige vergunningen, de technische eisen en ladingzekering. Verschillende gecontroleerde vrachtwagens kregen het statuut ‘verboden tot het verkeer’ omwille van de zwaarwichtigheid van de technische gebreken. Ze kregen m.a.w. een doorrijverbod en de gebreken dienden ter plaatse hersteld te worden.
De meest voorkomende gebreken waren slijtage van de banden (geen profiel meer), overlading, inbreuken op de rij- en rusttijden (te weinig dagelijkse rusttijd) – defecte remmen, kapotte verlichting.
Er werd in totaal voor € 2.685 boetes onmiddellijk geïnd.