Resultaten "controle op zwaar vervoer van goederen over de weg"

Zoals aangekondigd heeft de politiezone Meetjesland Centrum dinsdag 28 januari opnieuw een controle gedaan op het zwaar vervoer van goederen.

Er werden in totaal 10 vrachtwagens gecontroleerd (dit zijn dus 20 voertuigen : trekker + oplegger of vrachtauto + aanhangwagen) van verschillende nationaliteiten waaronder Belarus (Wit-Rusland), Tsjechië, Zweden, Polen, Roemenië, Frankrijk,...

Er werden 10 negatieve ademtesten afgenomen.

Opnieuw werden heel wat overtredingen vastgesteld.

Een overzicht:

- Kapot voorlicht dat ter plaatse werd hersteld zonder bekeuring.
- Belgische beroepschauffeur die de hem opgelegde proeven inzake een eerder uitgesproken verval van het recht tot sturen nog niet had afgelegd.  Betrokkene mocht dus niet rijden.  Een andere chauffeur werd opgetrommeld en proces-verbaal werd opgesteld.
- Bekeuring van €116 wegens het niet respecteren van de onderlinge tussenafstand (deze moet minstens 50 meter zijn).
- Bekeuring van €55 wegens het niet ingeven van de landencode in de digitale tachograaf bij het begin en einde van de dag.
- Bekeuring van €1000 wegens ladingzekering.  De lading was niet correct vastgemaakt.  De spanriemen waren getorst en aan elkaar vastgeknoopt.
- Bekeuring van € 2000 ( 2 x € 1000) wegens technische eisen.  Een trekker die was uitgerust met LNG (Liquid Natural Gas) of kortweg aardgas vormde een gevaar voor de verkeersveiligheid.  De opslagtank dewelke vasthangt aan het chassis van de trekker met beugels was aan het uitscheuren. Het rubber op de beugels was versleten en begon door de wrijving te schuren tegen de tank. De druk was in deze mate hoog dat deze eventueel zou kunnen ontploffen. De trekker werd na controle bevolen om zich naar de dichtstbijzijnde herstellingsplaats te begeven in Brugge. Van deze trekker waren tevens beide achterlichten alsook remlichten defect.

Onze controles tonen aan dat verkeersveiligheid zeker een item is in "zwaar vervoer". Deze controles zijn echter geen alledaagse bezigheid voor de gewone politieman of -vrouw maar vergt een doorgedreven specialisatie in deze materie. Het verkeersteam van de politiezone Meetjesland Centrum beschikt over een aantal specialisten en maakt dan ook gretig gebruik van hun kennis.

Onnodig te vermelden dat in de toekomst nog zulke controles zullen volgen.