Vanaf 1 januari 2017: 70km/u buiten de bebouwde kom

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70 km/u. De Vlaamse regering wijzigt daarvoor artikel 11 van de Wegcode. Met de wetswijziging wil Vlaanderen de verkeersveiligheid verhogen. Maar de nieuwe norm moet ook kosten besparen aangezien er een pak minder verkeersborden nodig zullen zijn.

Labels