Verkeershinder balloonmeeting 2018

Op zaterdag 28 en zondag 29 juli 2018 vindt op de terreinen achter de sporthal de 33ste editie van de Meetjeslandse Balloonmeeting plaats. Tijdens de festiviteiten zijn volgende verkeer- en parkeerregels van kracht, op zaterdag en zondag tussen 12 uur en 23 uur.

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in volgende straten of gedeelten ervan:

·         Burg. Maurice Goethalslaan

·         Burg. Lionel Pussemierstraat, tussen huisnummer 161 en 173

·         Burg. Lionel Van Dammelaan

·         Geraniumlaan

·         Oostveldstraat, tussen het psychiatrisch ziekenhuis en de Kottemstraat

·         parking sporthal in de Burg. Lionel Pussemierstraat

·         Scoutspad

·         Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burg. Lionel Van Dammelaan

·         Zonnebloemstraat

·         Zonnepark

 

Het is verboden te parkeren en stil te staan in de Burg. Lionel Van Dammelaan, tussen de Burg. Maurice Goethalslaan en de Zonnebloemstraat aan de zijde van de sportterreinen, uitgezonderd voor de parkeerkaarthouders en de hulpdiensten.

 

De toegang tot volgende straten en pleinen of gedeeltes ervan is verboden voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer (fietsers zijn toegelaten):

·         Burg. Maurice Goethalslaan

·         Burg. Lionel Pussemierstraat

·         Burg. Lionel Van Dammelaan

·         Geraniumlaan

·         parking van de sporthal

·         Scoutspad

·         Sportlaan, tussen de Oostveldstraat en de Burg. Lionel Van Dammelaan

·         Zonnebloemstraat

·         Zonnepark

 

In de Burg. Lionel Van Dammelaan, tussen de Burg. Lionel Pussemierstraat en de Burg. Maurice Goethalslaan, is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd de hulpdiensten.

 

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd:

·         in de Burg. Maurice Goethalslaan, komende van de Zonnebloemstraat richting de Burg. Lionel Van Dammelaan

·         in de Burg. Lionel Pussemierstraat, komende van de Oostveldstraat richting de Roze

·         in de Burg. Lionel Van Dammelaan, komende van de Burg. Maurice Goethalslaan in de richting van de Sportlaan

·         in het Scoutspad, komende van de Sportlaan richting de Burg. Lionel Pussemierstraat

·         in de Sportlaan, komende van de Burg. Lionel Van Dammelaan in de richting van de Oostveldstraat

·         in de Zonnebloemstraat, komende van de Burg. Lionel Pussemierstraat richting de Burg. Lionel Van Dammelaan