Verkeershinder Korte Moeie op 5 en 8 oktober 2018

Wegens nutsvoorzieningswerken wordt de Korte Moeie op vrijdag 5 oktober 2018 afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Tieltsesteenweg-Nijverheidskaai-Nieuwendorpe-Slachthuisstraat en omgekeerd.

Voor het plaatsen van een kraan wordt de Korte Moeie op maandag 8 oktober 2018 van 8 tot 16 uur afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de Tieltsesteenweg-Nijverheidskaai-Nieuwendorpe-Slachthuisstraat en omgekeerd.