Verkeershinder Zandstraat en Vlamingstraat

Zandstraat
Vanaf maandag 10 september gaat de firma Vindevogel nv werken uitvoeren in de Zandstraat die minstens 3 weken zullen duren. Hierdoor zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd worden voor het gemotoriseerd verkeer tussen de Broeders van Liefdestraat en de Leikensweg.

Vlamingstraat
Vanaf maandag 10 september tot vermoedelijk 21 september zal de Vlaminstraat afgesloten worden tussen huisnummer 2 en 10 voor alle gemotoriseerd verkeer