Zonaal veiligheidsplan 2014-2017

Op basis van de besprekingen en voorbereidingen van de zonale veiligheidsraad wordt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan opgesteld. Dit plan is geënt op het Nationaal Veiligheidsplan en duidt de aandachtspunten en prioriteiten aan waaraan de politiezone Meetjesland Centrum in haar werking aandacht moet besteden. Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone is een ambitieus plan dat naast onze reguliere werking ons stuurt in het streven naar een veilige en leefbare zone. Het bieden van kwalitatieve politiezorg, maar met het oog voor wat de burgers van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins belangrijk vinden: dat is onze missie en daar gaan we voluit voor, zoals ook de voorbije jaren het geval was.

Het bestuurlijk en gerechtelijk beleid worden door dit plan heel concreet ingevuld. Het zijn onze strategische doelstellingen om van 2014 tot en met 2017 de volgende prioriteiten in ons politiewerk te benadrukken:

Op vlak van 'Veiligheid en leefbaarheid'

1. Drugsbestrijding
We willen het verhandelen en gebruiken van drugs in onze zone op verschillende vlakken en op een geïntegreerde manier ontraden.

2. Inbraakpreventie
We willen bijdragen tot het beheersen en het mogelijk doen afnemen van het fenomeen 'inbraak in gebouwen' in onze zone.

3. Beperken van intrafamiliaal geweld
We willen onze politionele aanpak met betrekking tot geweldmisdrijven binnen de familiale sfeer, optimaliseren en volledig integreren in de reguliere werking doorheen alle geledingen van het korps.

4. Voorkomen en oplossen van fietsdiefstallen
We willen bijdragen tot het verminderen van zowel fietsdiefstallen in georganiseerd verband als van gelegenheidsdiefstallen.

5. Verhogen van de verkeersveiligheid
We willen de verkeersveiligheid verhogen, de verkeersleefbaarheid in de verblijfsgebieden verbeteren met focus op schoolomgevingen en schoolroutes; omgevingen rond bouwwerven en gemeentelijke knelpuntwegen. Tot slot willen we (mee)helpen om kinderen op te voeden tot verkeers- en mobiliteitsbekwame jongeren (Lala De Koala)

6. Indijken van overlast
We willen op een geïntegreerde manier bijdragen tot het ontraden van de maatschappelijke overlast in onze zone.

Op vlak van 'Dienstverlening en werking'

We willen:

de kwaliteit van de processen-verbaal voortdurend verbeteren zowel naar inhoud als naar afwerking 'op tijd'.
Een voortdurende verbetering van zowel de interne als de externe communicatie en dit naar alle groepen belanghebbenden