Agenda politieraad woensdag 25 januari 2023

De eerstvolgende politieraad vindt plaats op woensdag 25 januari 2023 in de raadzaal van het gemeentehuis te Merelbeke om 19 u.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

Gemeentehuis Merelbeke
 1. Kennisname van het ontslag van politieraadslid Van Maele Gilbert en installatie en eedaflegging van opvolger mevr. Moreels Sibylle.
 2. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 30/11/2022.
 3. Benoeming van 1 commissaris van politie, coördinatie algemene operationele diensten en eedaflegging.
 4. Kennisgeving van de benoeming van 2 inspecteurs interventiedienst via externe werving.
 5. Kennisgeving van de benoeming van 2 inspecteurs interventiedienst via gewone mobiliteit.
 6. Kennisgeving van de benoeming van 1 assistent, contractueel, polyvalent administratief medewerker en eedaflegging.
 7. Eedaflegging van 1 inspecteur interventiedienst, via aspirantenmobiliteit.
 8. Kennisgeving van de benoeming van 1 assistent, statutair, polyvalent administratief medewerker.
 9. Goedkeuring van de wijziging van één vacature NIV B Informatica naar één vacature NIV C informatica.
 10. Goedkeuring van 1 vacature voor hoofdinspecteur met bijzonder specialisatie voor het STAP team.
 11. Goedkeuring van 1 vacature voor inspecteur zonale wijkinterventie.
 12. Toelichting HAVIK + toelichting door LRD omtrent inbraken.

De dossiers liggen ter inzage op het hoofdcommissariaat, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71).