Agenda politieraad woensdag 27 september 2023

De eerstvolgende politieraad vindt plaats op woensdag 27 september 2023 in het gemeentehuis van Merelbeke om 19 u.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

Gemeentehuis Merelbeke
 1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 31/05/2023.
 2. Goedkeuring van één vacature voor inspecteur van politie voor de dienst STAP (vervanging).
 3. Goedkeuring van de wijziging van één vacature NIV C informatica naar 1 vacature NIV B informatica.
 4. Goedkeuring van één vacature hoofdinspecteur van politie voor de directie operaties (vervanging).
 5. Goedkeuring van één vacature hoofdinspecteur van politie voor de interventiedienst.
 6. Goedkeuring van één vacature hoofdinspecteur van politie voor de lokale recherche (onder voorbehoud van slagen).
 7. Goedkeuring van één vacature hoofdinspecteur van politie voor de verkeersdienst (onder voorbehoud van slagen).
 8. Kennisgeving van de benoeming (onder voorbehoud van slagen) van 1 inspecteur interventiedienst.
 9. Eedaflegging van twee inspecteurs interventiedienst.
 10. Goedkeuring van de lastvoorwaarden van de aankoop van twee bijkomende flitspalen – Gaversesteenweg 518 & 714 te Merelbeke.
 11. Stand van zaken installatie zonnepanelen.
 12. Toelichting rond het probleem van “indrinken” bij jongeren door Drugpunt

De dossiers zijn, indien nodig, ter inzage op het hoofdcommissariaat: Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. Graag op voorhand afspraak maken met het secretariaat van de korpschef 09/363.71.71.