Agenda politieraad woensdag 31 mei 2023

De eerstvolgende politieraad vindt plaats op woensdag 31 mei 2023 in het gemeentehuis van Destelbergen om 19 u.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

Gemeentehuis Destelbergen
  1. Goedkeuring van de tijdelijke vervanging van de secretaris voor de politieraad van 31/5/2023.
  2. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 29/03/2023.
  3. Kennisgeving van de benoeming van 1 inspecteur lokale recherchedienst (ecofin) en eedaflegging.
  4. Eedaflegging van een inspecteur interventiedienst.
  5. Kennisgeving van de verlenging van de aanstelling van een assistent in contractueel verband in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst.
  6. Goedkeuring van de voorwaarden voor de aankoop van informaticamateriaal als vervanging en uitbreiding van het bestaande netwerk switchen (16 stuks)
  7. Toelichting van het ontwerp protocol bestuurlijke handhaving.
  8. Eedaflegging van een commissaris van politie, directie operaties – coördinator interventie en verkeer/HIT.

 

De dossiers zijn, indien nodig, ter inzage op het hoofdcommissariaat: Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. Graag op voorhand afspraak maken met het secretariaat van de korpschef 09/363.71.71.