Nieuwe buurtinformatienetwerken operationeel!

De bestrijding van woninginbraken is voor de politiezone Regio Rhode en Schelde één van de voornaamste prioriteiten. Preventie en meer bepaald buurtinformatienetwerken (BIN's) zijn belangrijke schakels in deze strijd. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de bestuurlijke overheid met als doel de veiligheid te verhogen, aan informatie-uitwisseling te doen en de samenhang in de buurt te versterken.

Om onze politiezone nog beter te wapenen tegen woninginbraken en criminaliteit in het algemeen, werd er begin 2019 in het politiecollege beslist om in de volledige zone aan alle inwoners de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten bij een buurtinformatienetwerk. Onlangs werd deze dekking van de volledige politiezone met buurtinformatienetwerken gerealiseerd. Hiertoe werden enkele nieuwe BIN's worden opgericht, namelijk: BIN Merelbeke Centrum-Lemberge, BIN Balegem en BIN Gijzenzele-Landskouter. Daarnaast werd BIN Kwenenbos uitgebreid met de deelgemeenten Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen en kreeg de nieuwe naam BIN Merelbeke-Zuid.

De huidige 14 buurtinformatienetwerken binnen de politiezone Regio Rhode & Schelde zijn:

 • BIN Destelbergen
 • BIN Heusden
 • BIN Melle Centrum
 • BIN Vogelhoek
 • BIN Gontrode
 • BIN Flora
 • BIN Merelbeke Centrum-Lemberge
 • BIN Merelbeke Zuid
 • BIN Oosterzele
 • BIN Moortsele
 • BIN Scheldewindeke
 • BIN Balegem
 • BIN Gijzenzele-Landskouter
 • BIN-Z

Heb je interesse om aan te sluiten bij één van de buurtinformatienetwerken, dan kan je hier contact opnemen met de juiste coördinator.

Voor meer informatie kan je ook terecht op de Directie Communicatie & Beleid van de politiezone op 09 363 71 71 of via pz.rhodeschelde.communicatiebeleid@police.belgium.eu