Wat moet ik doen als ik een vuurwapen vind?

Op 8 juni 2006 verscheen de nieuwe federale wapenwet in het Belgische Staatsblad. Sinds die wet is het verlenen van wapenvergunningen en wapenerkenningen een bevoegdheid van de gouverneur. Maar wat als je toevallig een vuurwapen vindt? Ook dat wordt geregeld door de wapenwet.

Het gebeurt vaker dan je denkt. (Klein)Kinderen ruimen het huis van hun net overleden familielid op, vinden een vuurwapen op zolder of in de kelder en weten niet welke stappen ze dan kunnen en moeten ondernemen. Het overzicht hieronder biedt soelaas.

Is het vuurwapen vergunningsplichtig?

De wapenwet definieert drie categorieën van wapens: verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en vrij verkrijgbare wapens. Indien het gaat om een vrij verkrijgbaar wapen (bv. een historisch wapen of een schietonklaar gemaakt wapen), dan hoef je helemaal niets te doen. Indien het gaat om een verboden wapen, dan moet je de lokale politie contacteren, die het wapen in beslag zal nemen. In de meeste gevallen gaat het echter om een vergunningsplichtig vuurwapen.

Vergunning aanvragen bij gouverneur en aangifte doen bij de lokale politie

Of je het vuurwapen nu wenst te behouden of niet: wie een vergunningsplichtig vuurwapen ontdekt, moet voor dit vuurwapen bij de gouverneur een vergunning aanvragen binnen de 3 maanden na de ontdekking ervan. Meer informatie over die vergunningsprocedure vind je hier.

De persoon die het vuurwapen vindt, moet dit bovendien ook zo snel als mogelijk aangeven bij de lokale politie van zijn/haar woonplaats. De lokale politie zal van de vondst een proces-verbaal opstellen en onderzoeken of het wel degelijk om een gevonden wapen gaat (en bijvoorbeeld niet om een poging tot het witwassen van een illegaal vuurwapen). De lokale politie zal ook een model 6 voorlopig getuigschrift van inschrijving opstellen en het wapen registreren in het Centraal Wapenregister.

Je wil het vuurwapen behouden

Indien je het vuurwapen wenst te behouden, zal je aan alle wettelijke voorwaarden moeten voldoen. In het bijzonder zal een wettig motief moeten bewezen worden (bv. het sportief en recreatief schieten of het beoefenen van de jacht). In afwachting van de beslissing van de gouverneur, kan je het vuurwapen wel voorlopig voorhanden houden. Enkel indien het tijdelijk voorhanden hebben van dat vuurwapen de openbare orde kan verstoren, kan het vuurwapen tijdelijk in bewaring worden genomen door de lokale politie.

Je wil/kan het vuurwapen niet behouden

Indien je tot de vaststelling komt dat je niet aan de wettelijke voorwaarden zal voldoen of indien jouw aanvraag wordt geweigerd (bv. wegens gebrek aan een wettig motief), dan kan het gevonden vuurwapen worden geneutraliseerd, zodat het een vrij verkrijgbaar vuurwapen wordt en je het dus wel mag behouden. Je kan er echter ook voor kiezen om vrijwillig afstand te doen van het vuurwapen bij de lokale politie. Deze wapens worden op bepaalde tijdstippen vernietigd en gerecycleerd.

Neem contact op met onze wapendienst via het contactformulier of mail PZ.RhodeSchelde.Wapens@police.belgium.eu.

Vernietiging wapens

Bron: Gouverneur Oost-Vlaanderen

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Regio Rhode & Schelde via het contactformulier of telefonisch via 09 363 71 71.