E-meldpunt

Vraag? Tip? Bedanking? Mail het ons!

Heb je een vraag over de wegcode? Heb je een idee om onze werking te verbeteren? Wou je één van onze collega's bedanken? Voor deze en andere (niet-dringende!) vragen kan je terecht op pz.scheldeleie@police.belgium.eu.

Wat gebeurt er met de toekomende e-mails?

De e-mails die verstuurd worden naar pz.scheldeleie@police.belgium.eu komen centraal toe in het hoofdcommissariaat. De coördinator interventie zorgt ervoor dat jouw vraag bij de juiste dienst of persoon terechtkomt.

Deze mailbox wordt enkel gelezen op weekdagen en tijdens de kantooruren. Hou dus rekening met weekends en feestdagen vooraleer u een antwoord mag verwachten. Daarom is het niet aangewezen om dringende oproepen via deze weg door te geven: bel hiervoor altijd 101.

Gebruik deze mailbox ook niet om vertrouwelijke informatie door te sturen. De veiligheid van e-mails over het internet kan immers niet gegarandeerd worden.