Veiligheidsenquête

In het najaar van 2018 lanceerden we onze veiligheidsenquête. Bijna 900 inwoners van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem en 70 medewerkers van het korps gaven hierin hun mening over het veiligheidsgevoel en de werking van de politie van Schelde-Leie. Dit zijn de markantste resultaten uit de veiligheidsenquête (download hier het volledige rapport (pdf, 1 MB):

Hoe veilig voelen we ons?

T.o.v. de vorige enquête in 2011 is het onveiligheidsgevoel sterk toegenomen: 15% voelt zich thuis onveilig (6% in 2011). Volgens de respondenten heeft dit vooral te maken met het aantal inbraken in onze zone: de helft schat de kans op een inbraak (zeer) groot.

83% laat zijn huis niet graag onbewaakt achter, 71% vindt het 's avonds onveiliger en 62% meent dat het onveilig is om kinderen alleen op straat te laten. Een opvallende nieuwkomer: 58% schat de kans om slachtoffer te worden van internetoplichting groot tot zeer groot. Als we dan peilen naar de aangiftebereidheid dan zien we dat deze het laagst is voor internetpesten (73%). Voor andere feiten ligt de aangiftebereidheid boven de 90%.

Belangrijkste buurtproblemen

64% vindt dat er in zijn woonwijk te snel gereden wordt (2011: 52%), 32% meent dat in de buurt vaak ingebroken wordt (2011: 18%) en 31% ergert zich aan zwerfvuil (2011: 17%). Ook worden hinderlijk parkeren (26%), fietsdiefstallen (18%) en lawaaihinder van dieren vermeld (13%).

Contact met de politie

1 op 2 respondenten had het voorbije jaar persoonlijk contact met de lokale politie en 85% geeft aan daarover (zeer) tevreden te zijn. Het vaakst was dit op één van onze commissariaten.

Ons politiekorps scoort beduidend beter dan in 2011 op vlak van respect voor burgerrechten (90%), professionaliteit (87%), behulpzaamheid (86%), correct optreden (85%), aanspreekbaarheid (84%) en bereikbaarheid (84%). Hoewel ze gestegen zijn sinds 2011, halen de waarderingscijfers op het vlak van lokale integratie (65%) en aanwezigheid op straat (43%) lagere scores.

Dienstverlening

De tevredenheid over onze dienstverlening haalt een grote onderscheiding (aanpak inbraken, verkeersveiligheid, openbare orde, drugs, slachtofferopvang, preventie- en communicatiebeleid). Maar in de bestrijding van overlast (lawaai, zwerfvuil,...) zien onze respondenten nog ruimte voor verbetering (59%).

Samenwerking met de politie

De tevredenheid over onze preventiediensten is groot: inbraakpreventie (93%), verkeersveiligheid (92%), fietsregistratie (93%). Ook de nauwe samenwerking met onze BIN's wordt geapprecieerd (87%). Opvallend is de grote interesse voor het gratis inbraakpreventieadvies: de helft wil dit in de toekomst doen.

Uit de cijfers blijkt een grote bereidheid om rond veiligheid samen te werken met de politie. Vooral via rechtstreeks contact met de wijkinspecteur (88%) of door verdachte zaken te melden via 101 (92%). Maar ook online via Facebook (58%) en WhatsApp (48%).

Blauw op straat

De bekendheid van de wijkinspecteur is met 43% sterk toegenomen t.o.v. 2011 (27%). 1 op 4 wil meer contact met zijn wijkinspecteur. Bij voorkeur thuis (49%), of na een online afspraak in het commissariaat (27%). De aanwezigheid op plaatselijke evenementen (76%) en aan de scholen (62%) worden het meest geapprecieerd. Hoewel de tevredenheid over de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld gestegen is sinds 2011, is er daar nog ruimte voor verbetering.

Hoe transparant is de politie?

75% vindt dat hij (ruim) voldoende geïnformeerd wordt over de werking van de politie. Een opmerkelijke verbetering

na de veel lagere score van 2011 (35%). Vooral deze PolitieInfo (95%) en onze rubriek in de gemeentebladen (95%) worden graag gelezen. Online zijn de website (76%), digitale nieuwsbrief (72%) en facebookpagina (59%) een populaire bron van politienieuws. De meerderheid wil geïnformeerd worden over onze controleacties (75%), de resultaten ervan (79%) en preventietips (76%).