Nieuws

Het aantal woninginbraken in België steeg de afgelopen jaren behoorlijk. Per dag tellen we gemiddeld 200 inbraken. Met de actiedag "1 dag niet" willen de verschillende provincies en de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken samen met alle inwoners een vuist maken tegen inbrekers. Dit initiatief komt uit Nederland. Enthousiaste burgers sloegen er vorig jaar de handen ineen om iedereen te sensibiliseren en na te denken over maatregelen die je zelf kan nemen om een inbraak te vermijden. België neemt deze succesformule nu over en organiseert op 11/12/2014 haar eerste nationale actiedag tegen inbraken.

Verkeersveilige nacht 2014. Voor de politiezone Assenede-Evergem betekent dit de eerste grote alcoholcontrole van de winter-BOB-campagne. Ze gaat door in de nacht van vrijdag 5 december op zaterdag 6 december 2014. Ook de Sint op het witte paard is gewaarschuwd!

De politiezone Assenede-Evergem neemt deel aan de campagne 'parkeerkaarten voor personen met een handicap'. Deze campagne gaat uit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Er wordt gevraagd om in de week van 01 december 2014 tot en met 07 december 2014 extra controles te voorzien op het gebruik van de parkeerkaart voor personen met een handicap (geldigheid, correct gebruik,...).

Medewerkers van de politiezone Assenede/Evergem controleerden van september tot midden november maar liefst 1628 fietsen van leerlingen in de verschillende scholen die de zone rijk is. Doel van deze preventieve controles : de leerlingen en vooral ook hun ouders bewust maken van het feit dat zichtbaarheid in het verkeer heel belangrijk is.

De aanpak van fietsdiefstallen is één van de aandachtspunten binnen het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone Assenede-Evergem. In 2014 lag de focus op het fietslabelen. Iedereen kan aan het onthaal terecht om zijn of haar fiets te laten labelen, maar dat jaar trok het korps er ook op uit om fietsen te labelen in elke deelgemeente van de zone. Zelf naar de mensen stappen dus. Zo hoopte de politie op een groter succes van haar actie.