Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, waarvan PZ Assenede-Evergem er één is. Wij staan in voor Evergem, Assenede en hun deelgemeenten.

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie & waarden,.... Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Politiezone Assenede - Evergem wordt geleid door verschillende bestuursorganen. Hieronder vind je een kort overzicht.

Naast het bedenken en ontwikkelen van plannen voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld in ons zonaal veiligheidsplan en de bijhorende actieplannen, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het analyseren van het verleden. Alleen op die manier kunnen we als korps leren uit de voorbije jaren en onze toekomstige aanpak, indien nodig, bijsturen.

Onder begeleiding van procesbegeleiders van de federale politie werd op 13/03/2013 een aanzet gegeven tot een "ontsteking van de visie". Daarbij werden verschillende belanghebbenden onderverdeeld in groepen: opdrachtgevers & federale partners, lokale partners, klanten, sleutelfiguren en eigen medewerkers. Zij gaven elk hun visie op wat politiewerk inhoudt en waar we naartoe zouden moeten evolueren.

Het gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein. Sinds 1 september 2018 is er een gezamenlijk reglement voor de gemeenten Assenede en Evergem.

In het kader van de Ministeriële Omzendbrief PLP 44, zijn de politiezones verplicht een zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Het zonaal veiligheidsplan biedt een overzicht van de organisatieontwikkeling binnen de lokale politie en laat toe om via evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van het politiewerk te garanderen. Het houdt rekening met de verwachtingen van de burger, van de verschillende partners en bevat tevens de federale prioriteiten.