Zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017

In het kader van de Ministeriële Omzendbrief PLP 44, zijn de politiezones verplicht een zonaal veiligheidsplan (ZVP) op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Het zonaal veiligheidsplan biedt een overzicht van de organisatieontwikkeling binnen de lokale politie en laat toe om via evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van het politiewerk te garanderen. Het houdt rekening met de verwachtingen van de burger, van de verschillende partners en bevat tevens de federale prioriteiten.

Zo goed mogelijk koken, met de ingrediënten die we hebben!

Nee je hebt je niet vergist! Ons zonaal veiligheidsplan is geen kookboek en de korpschef en zijn medewerkers zijn geen koks. Wél is dit één van de gevleugelde uitspraken van de korpschef waarmee hij de uitdaging van zijn korps krachtig samenbalt.

In onze snel evoluerende maatschappij schieten nieuwe vormen van criminaliteit, zoals computercriminaliteit, als paddenstoelen uit de grond. Diezelfde maatschappeij kampt daarnaast nog steeds met de gevolgen van de economische crisis waardoor besparingen noodzakelijk zijn. Die combinatie zorgt ervoor dat ons korps creatief te werk moet gaan om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden op een kwaliteitsvolle manier.

De zonale veiligheidsraad maakte daarom enkele doordachte keuzes en schuift de volgende prioriteiten voor het korps naar voor:

  • Inbraken
  • Drugs
  • Verkeersveiligheid
  • Overlast
  • Intrafamiliaal geweld

Wie meer uitleg wenst over deze prioriteiten en over onze aanpak hiervan, kan deze brochure raadplegen.