Onze politiezone

De politiezone Assenede-Evergem is een zone die bestaat uit 2 gemeenten, Assenede en Evergem. Assenede bestaat verder uit drie deelgemeenten, met name Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo.De deelgemeenten van Evergem zijn Ertvelde, Kluizen en Sleidinge. Er zijn ook nog enkele woonkernen waaronder Belzele, Rieme, Kerkbrugge-Langerbrugge, Wippelgem en Doornzele.

Onze politiezone ligt in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Het behelst een uitgestrekt gebied, met maar liefst meer dan 21 km tussen het meest noordelijke en het meest zuidelijke punt. Het inwonersaantal kent jaar na jaar een stijging, en bedraagt momenteel reeds meer dan 49000.
Het is een grenszone die in het noorden aan Nederland reikt, wat zijn gevolgen heeft voor onder andere het drugstoerisme.
Twee belangrijke verkeerswegen doorkruisen onze politiezone: de ring rond Gent (R4) en de autoweg N49/E34. De toenemende verkeersdrukte is niet alleen daar, maar ook op de secundaire wegen overduidelijk.
Onder andere door de nabijheid van de haven kent Evergem heel wat industriële activiteiten, waaronder enkele Seveso-bedrijven. De industrie binnen de gemeente Assenede is in volle ontwikkeling, met de plannen voor een tweede KMO-zone.
Tevens zijn er verschillende instellingen (waaronder Psychiatrisch centrum Sleidinge), 22 lagere en 4 middelbare scholen gevestigd binnen ons grondgebied.
Naast de algemene werking, vragen bovenstaande zaken uiteraard extra aandacht en investeringen vanuit onze politiezone.

Politiezone