Ik wil parkeren in een blauwe zone in Evergem. Aan welke regels moet ik mij houden?

Vanaf woensdag 1 januari 2014 werd in Evergem-Centrum het principe van de blauwe zone ingevoerd. De parkeerzones waarop de blauwe zone van toepassing is, zijn afgebakend en een externe firma is aangeduid om controle uit te oefenen op de naleving ervan.

Afbakening blauwe zone

De volgende straten, pleinen en parkeerplaatsen vallen binnen de blauwe zone:

 • Bibliotheekstraat: parking bibliotheek, links bij het inrijden direct voorbij de twee plaatsen voorbehouden voor gehandicapten
 • Dorpsplein: volledig
 • Eindeken: van kruispunt met de Ommegangstraat tot het Dorpsplein
 • Fortune De Kokerlaan, van het kruispunt met de Kapellestraat over een lengte van ongeveer 18 meter (parkeereiland) en op de parking aan het Administratief Centrum Gemeentehuis: de plaatsen voor en links van het gemeentehuis.
 • Gilbert Braeckmanplein (behalve de zone rond het Heilig Hartmonument die gereserveerd is voor politievoertuigen)
 • Hoeksken: volledig
 • Hofbilkstraat: van het kruispunt met de Reibroekstraat tot huisnummer 47
 • Kapellestraat: vanaf Gilbert Braeckmanplein tot aan het kruispunt met de Reibroekstraat
 • Reibroekstraat: van het kruispunt met de Kapellestraat tot het kruispunt met de Hofbilkstraat (behalve de parking naast Gemeentelijke Basisschool Evergem)

Parkeerschijf van 9 tot 18 uur

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 tot 18 uur. De schijf is verplicht op werkdagen én op zaterdag, voor maximum twee uur. Op zondag hoef je geen parkeerschijf te gebruiken.

Parkeereilanden voor kort parkeren

Zowel in de blauwe zone als daarbuiten worden er parkeereilanden ingericht. Dat zijn parkeerplaatsen die gereserveerd worden voor kort parkeren, maximum een half uur. De parkeereilanden vind je meestal in de buurt van handelszaken of openbaar vervoersknooppunten; plaatsen waar er vaak kort geparkeerd wordt. Ook hier moet de parkeerschijf gebruikt worden.

 • Openbaar vervoerknooppunten: Hekstraat aan het hoekhuis met Schoonstraat (2 plaatsen), Stationsplein ter hoogte van nr 8 (3 plaatsen), Vurstjen onder viaduct (3 plaatsen), Weststraat aan het station (2 plaatsen links en 2 plaatsen rechts van de Weststraat in het deel tussen station en Kortendam).
 • Concentratie handelzaken: Kapellestraat (aan nrs 63 - 61: 2 plaatsen), Kapellestraat (aan nr 52: 2 plaatsen), Kapellestraat (aan nr 10: 3 plaatsen), Fortune De Kokerlaan (aan hoekhuis met Kapellestraat: 3 plaatsen), Hoeksken (aan voetweg naar Heilig Hartmonument en Gilbert Braecmanplein: 3 plaatsen).

Zones voor langparkeren

In de onmiddellijke omgeving van de blauwe zone zijn zo'n 300 parkeerplaatsen (omliggende straten en pleinen) beschikbaar voor langparkeren:

 • Bibliotheek: parking bereikbaar via Bibliotheekstraat
 • Bolwerkstraat: parking
 • Brielken: parkeerstrook voor kerkhof en parking tramterminus (realisatie voorzien eind 2014)
 • Kapellestraat: parking Sporthal Evergem Centrum
 • Reibroekstraat: parking Gemeentelijke Basisschool Evergem
 • Stationsplein: parking
 • Vurstjen: parking

Controle en boete

De controle in de blauwe zone is uitbesteed aan een externe firma. Vanaf 1 januari 2014 gingen de controleurs op pad. De maand januari geldde als sensibiliseringsperiode, en werd er nog niet geverbaliseerd. Vanaf 1 februari 2014 krijg je bij overtreding een boete van 25 euro. Na een eerste herinnering komt er niets bij, maar bij de tweede herinnering wordt het bedrag verhoogd met 10 euro. Bij een derde herinnering komt er nog eens 10 euro bij, plus de portkosten voor een aangetekende zending.
De invoering van de blauwe zone is één van de maatregelen voor de uitwerking van het gemeentelijk verkeers- en parkeerbeleid. Het maakt onderdeel uit van een integrale actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Een evaluatiemoment over de blauwe zone wordt na een half jaar voorzien.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 257 00 10.