Nieuws

Vacature niveau B - ICT Consulent

Ter versterking van de politiezone Aalter zijn we op zoek naar een gemotiveerde, betrouwbare, enthousiaste en flexibele administratieve ICT-consulent (burgerpersoneel niveau B, voltijds 38 u/week).

Alle nuttige info kan je bekomen via pz.aalter@police.belgium.eu.

De wegcode voor fietsers.

Fietsers zijn bestuurders en moeten dezelfde regels naleven als de bestuurders van andere voertuigen. Verspreid in het verkeersreglement vindt men echter een reeks bepalingen die specifiek op fietsers van toepassing zijn. Sinds 31 mei 2019 werden er een aantal regels gewijzigd of toegevoegd.

Een fietser is een zwakke weggebruiker. Dat betekent dat je heel wat rechten hebt maar zeker ook een aantal plichten! Vooral deze plichten, zijn niet altijd gekend. Vaak omdat fietsers gewoon de verkeersregels niet kennen of ze zelfs fout kregen aangeleerd. Daarom zetten wij een aantal regels op een rijtje die elke fietser zou moeten weten.

Onze zone wordt nog steeds regelmatig gecontacteerd met vragen omtrent de maatregelen rond Corona (COVID-19).

Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is de leidraad voor de politiezone voor de komende periode van 2020-2025.

Coronacrisis: hulplijn 1712 verwacht toename van familiaal geweld

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. Vandaag al krijgen vele politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld.

1712 staat klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zal tijdens de coronacrisis telefonische en online permanentie blijven voorzien. Daarnaast ontwikkelde 1712 een poster met tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met conflicten en geweld tijdens deze periode.