Nieuws

Coronacrisis: hulplijn 1712 verwacht toename van familiaal geweld

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. Vandaag al krijgen vele politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld.

1712 staat klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zal tijdens de coronacrisis telefonische en online permanentie blijven voorzien. Daarnaast ontwikkelde 1712 een poster met tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met conflicten en geweld tijdens deze periode.

ALGEMEEN

Vanaf wanneer treden deze maatregelen in werking?
Vanaf de middag van 18 maart tot en met 5 april (tot en met 3 april voor de scholen) zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht.

Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?
Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten actief intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit.
Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin. De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Voor dringende politiehulp : bel 101 !  

Om de dringende noodhulp te kunnen blijven garanderen, heeft onze politiezone beslist over te schakelen op een minimale dienstverlening, zonder echter afbreuk te doen aan de dringende en adequate hulpverlening.  

Het zonaal onthaal te Aalter, Stationsstraat 164, is telefonisch bereikbaar op het nummer 09/325.23.00. Alle aangiftes gebeuren enkel na telefonische afspraak op dit nummer. Bovendien zullen aangiftes maximaal op afstand gebeuren. U krijgt hiervoor de nodige instructies tijdens het contact. Afhankelijk van uw vraag mag u een gepaste dienstverlening verwachten. 

Het contactpunt te Knesselare wordt gesloten tot 05/04/2020. Deze maatregel kan verlengd worden. 

Bedankt voor het begrip. 

​​​​​​​Politie Aalter wint prestigieuze CPL-award.

De Circle of Police Leadership (CPL) heeft vorige vrijdag op een galaevent de prestigieuze CPL-awards uitgereikt.

De politiezone Aalter onderschrijft al jaren het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is vanuit die optiek dat het project “de politiebijen” werd opgestart: 60.000 bijen kwamen het korps versterken. Dit gaf niet alleen een boost aan het milieu, maar vooral ook aan de groepssfeer binnen het korps: teamwork, een nieuw gespreksonderwerp en ongekende talenten brengen mensen samen.

Datum Hoofdcommissariaat
Aalter
Wijkpost
Knesselare
Maandag 23 december 2019 08.00-12.00 / 14.00-18.00 Gesloten
Dinsdag 24 december 2019 08.00-12.00 / 14.00-17.00 Gesloten
Woensdag 25 december 2019 Gesloten Gesloten
Donderdag 26 december 2019 Gesloten Gesloten
Vrijdag 27 december 2019 08.00-12.00 / 14.00-18.00 Gesloten
Maandag 30 december 2019 08.00-12.00 / 14.00-18.00 Gesloten
Dinsdag 31 december 2019 08.00-12.00 / 14.00-17.00 Gesloten
Woensdag 01 januari 2020 Gesloten Gesloten
Donderdag 02 januari 2020 08.00-12.00 / 14.00-18.00 Gesloten
Vrijdag 03 januari 2020 08.00-12.00 / 14.00-18.00 Gesloten