Agendapunten politieraad 06 december 2018 om 20u00 - gemeentehuis Knesselare

OPENBARE ZITTING - Uitnodiging

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 24 oktober 2018 goed te keuren.
   
 2. Goedkeuren van de begroting 2019 – gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan.
  De gewone dienst eigen dienstjaar bedraagt lang 5.783.677 euro langs de uitgavenzijde en 5.783.677 euro langs de ontvangstenzijde.
  Op de buitengewone dienst eigen dienstjaar bedragen de uitgaven en de ontvangsten 0 euro.
  Zowel de gewone als de buitengewone dienst zijn in evenwicht.
  De gemeentelijke dotatie aan de zone bedraagt 3.486.133 euro.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de begroting 2019 – gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan goed te keuren.
   
 3. Aankoop 1 PC dienst recherche
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de aankoop van een PC voor de dienst recherche via de Federale Overheidsdienst -het bestek ‘FORCMS – PC – 073: levering van desktop/tower Pc’s’ en ‘FORCMS - PC-078: levering van toebehoren voor Pc’s – perceel 1: schermen en perceel 2: andere toebehoren’ van de Federale Overheidsdienst.
  Bedrag: 2.143,45 euro (incl. BTW).
  Begrotingsartikel: 330/742-53
  Financiering: eigen middelen
   
 4. Verkoop rollend materieel
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het politiecollege te machtigen het rollend materieel, 3 moto’s van het merk Yamaha,te koop aan te bieden bij erkende dealers.
   
 5. Aankoop moto’s en ombouw helmen
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor:
  - de aankoop van 3 moto’s van het merk BMW, model R1250 RT via de Federale Politie, Algemene directie van het middelbeheer en de informatie, Directie van de Logistiek, Dienst Procurement; Kroonlaan 145A, 1050 Brussel – ‘Bestek NR procurement 2016 R3 007, betreffende een meerjarige (4jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale, post 2-fiche 216 R3004F&N-BMW
  - de ombouw van de bestaande helmen.
  Bedrag: 72.719,79 euro (incl. BTW) voor de moto’s en 907,50 euro (incl. BTW) ombouw helmen
  Begrotingsartikel: 330/743-98
  Financiering: eigen middelen
   
 6. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, met wervingsreserve, via mobiliteit
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van inspecteur van politie vacant te verklaren.
   
 7. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
   
 8. Vacant verklaren van een betrekking van commissaris van politie, met wervingsreserve, via mobiliteit
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van commissaris van politie vacant te verklaren.
   
 9. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
   
 10. Kennisname van:
  Kennisname van het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2018 van de gemeente Lovendegem: Defusie politiezone LoWaZoNe en fusie politiezones LoWaZone en Aalter-Knesselare – intrekken definitieve beslissing defusie en fusie, intrekken beslissing overdracht goederen en geschillenprocedures en intrekken beslissing naamlijst personeel – goedkeuring
   
 11. PZ Aalter
  Gelet op de vrijwillige samenvoeging van de gemeente Aalter en Knesselare per 1 januari 2019, wordt de politiezone Aalter-Knesselare een ééngemeentezone – PZ Aalter met zonenummer 5423.
  De politieraadsleden nemen kennis.