Agendapunten politieraad 24 oktober 2018 om 20u00 - gemeentehuis Aalter

OPENBARE ZITTING - Uitnodiging

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 23 augustus 2018 goed te keuren.
 1. Goedkeuren van de begrotingswijziging 2018 - gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de begrotingswijziging 2018 - gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan goed te keuren.
 1. Kennisname van:
 • De gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Knesselare van 12 september 2018:
  • Politiezone. Vrijwillige samensmelting. Uitstel. Goedkeuring
 • De gemeenteraadsbeslissingen van de gemeente Zomergem van 12 september 2018:
  • Vrijwillige samensmelting politiezone Deinze-Zulte en politiezone Lowazone: goedkeuring
  • Intrekken van het besluit van 21 december 2017 houdende politiezone definitieve goedkeuring fusie/defusie
  • Intrekken gemeenteraadsbesluit 27 juni 2018 houdende Politiezone Lowazone - defusie: goedkeuring inventaris van de roerende goederen die worden overgedragen naar de nieuwe politiezones Deinze-Zulte en Aalter/LoWaZo en regeling betreffende de overname van de lopende geschillenprocedures
  • Intrekken gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2018 houdende Politiezone Lowazone - defusie: goedkeuring naamlijst personeelsleden die worden overgeheveld naar de nieuwe politiezones Deinze-Zulte en Aalter/LoWaZo.
 • De gemeenteraadsbeslissingen van de gemeente Nevele van 25 september 2018:
  • Intrekken van definitieve beslissing - gemeenteraad van 28 november 2018 m.b.t. defusie politiezone LoWaZoNe en fusie met de politiezone Deinze-Zulte
  • Intrekken gemeenteraadsbeslissing 26 juni 2018 houdende defusie politiezone LoWaZoNe- vaststellen naamlijst personeelsleden die worden overgeheveld naar elk van de nieuwe politiezones
  • Intrekken gemeenteraadsbeslissing 26 juni 2018 houdende defusie politiezone LoWaZoNe- vaststellen inventaris roerende goederen die worden overgedragen naar elk van de nieuwe politiezones + regeling betreffende de overname van de lopende geschillenprocedure.