Bereikbaarheid lokale politie naar aanleiding van Corona.

Voor dringende politiehulp : bel 101 !  

Om de dringende noodhulp te kunnen blijven garanderen, heeft onze politiezone beslist over te schakelen op een minimale dienstverlening, zonder echter afbreuk te doen aan de dringende en adequate hulpverlening.  

Het zonaal onthaal te Aalter, Stationsstraat 164, is telefonisch bereikbaar op het nummer 09/325.23.00. Alle aangiftes gebeuren enkel na telefonische afspraak op dit nummer. Bovendien zullen aangiftes maximaal op afstand gebeuren. U krijgt hiervoor de nodige instructies tijdens het contact. Afhankelijk van uw vraag mag u een gepaste dienstverlening verwachten. 

Het contactpunt te Knesselare wordt gesloten tot 05/04/2020. Deze maatregel kan verlengd worden. 

Bedankt voor het begrip. 

 

DE VERSTRENGDE MAATREGELEN 

De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan. 

 1. Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden: 
  • Behalve om naar het werk te gaan; 
  • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen); 
  • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren. 
  • Samenscholingen zijn niet toegestaan.  
 2. Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.
  • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten. 
  • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. 
  • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen. 
 3. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.  
  • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten). 
  • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten. 
  • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing. 
  • Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten. 
 4. Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd. 
 5. Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden. 
 6. Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn. 

Tot slot, we kunnen het niet genoeg benadrukken, blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing. 

 

PERSBERICHT PARKET dd. 17/03/2020 naar aanleiding van Corona 

We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan. Desalniettemin zal ook het parket haar verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben. 

Uitbaters van handels- en horecazaken die weigeren de crisismaatregelen die opgelegd werden door de federale overheid te volgen, riskeren naast bestuurlijke sancties, zoals een sluiting, ook strafrechtelijke sancties. 

We benadrukken dat het de bedoeling is dat er slechts strafrechtelijk wordt opgetreden indien het echt niet anders kan. De strafrechtelijke beteugeling is dus voorbehouden voor zij die door hun toedoen de volksgezondheid in gevaar blijven brengen, ondanks de waarschuwing door de politie en de eventuele bestuurlijke sancties. 

Vervolgingsbeleid: 

Alle Procureurs des Konings hanteren een vervolgingsbeleid dat gestoeld is op dezelfde principes van subsidiariteit en proportionaliteit. Wanneer herhaalde of ernstige inbreuken worden vastgesteld zal er door de lokale politie een proces-verbaal worden opgesteld.

Ook zij die  het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties. Ook lastens hen zal er een proces-verbaal worden opgesteld. 

De betrokkenen zullen verhoord worden door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit gevolg kan bestaan in  een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. 

Volksgezondheid primeert: 

Alle Procureurs benadrukken dat de volksgezondheid primeert, net zoals het respecteren van de maatregelen om de verspreiding van het viris COVID-19 te beperken. We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid om het algemeen belang en in dit geval de volksgezondheid te garanderen. We hopen uiteraard allen dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden. 

Bijlage: nationaal persbericht.