Corona: Frequently Asked Questions (FAQ)

ALGEMEEN

Vanaf wanneer treden deze maatregelen in werking?
Vanaf de middag van 18 maart tot en met 5 april (tot en met 3 april voor de scholen) zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht.

Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?
Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten actief intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit.
Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin. De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

ALGEMENE PRINCIPES

Op basis van welke principes kwamen deze maatregelen tot stand?
- De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing.
- De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
- Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd.
- Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële diensten.
- De social distance (minimum 1.5 meter tussen personen) wordt behouden in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering
- Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.
- Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan.

HANDELSZAKEN EN WINKELS

Blijven winkels open?
Blijven open, enkel:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;
- de apotheken;
- de krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
Alle andere winkels – kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, … - zijn gesloten.

Welke zijn de specifieke maatregelen van toepassing voor winkels die openblijven?
Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing regels te respecteren en in het bijzonder het houden van de afstand van 1.5m tussen elke persoon.
Bovendien, moet de toegang tot grote oppervlakten als volgt worden geregeld:
- een persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;
- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Wat met de nachtwinkels?
De nachtwinkels mogen openen mits naleving van de social distancing maatregelen en dit vanaf hun normaal openingsuur tot 22u.

Hoe zit het met gemengde winkels?
Voedingswinkels die non-food producten (bijv. briefpapier) secundair verkopen: blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten.
Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden zijn gesloten.

Wat met  types van logement?
Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.
Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, essentiële verplaatsingen worden enkel in de buurt van de woonplaats toegelaten.

Wat met kappers?
Kapsalons mogen openblijven:
- Op voorwaarde dat kappers uitsluitend op afspraak werken en één klant per keer ontvangen in hun zaak.
- Wie symptomen heeft zoals koorts en hoesten geldt zoals steeds: blijf thuis.
- Wie fit en gezond is, kan naar een kapper als de algemene hygiënemaatregelen strikt en nauwkeurig worden toegepast.
- Dat kan door bijvoorbeeld:
   - Geen handen of kus te geven;
   - Regelmatig handen wassen met water en zeep;
   - Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
- Voor de kapper is het veilig het haar te knippen bij een gezonde klant. Bij een klant zonder symptomen is de kans op besmetting erg laag.

Zijn foodtrucks toegelaten?
Foodtrucks zijn verboden behalve foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als een complete maaltijd beschouwd kunnen worden (geen verkoop van ijsjes en wafels).

Mogen carwashes open zijn?
Nee, ze zijn gesloten.

Mogen garages open blijven?
Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en de regels m.b.t. social distancing in acht nemend.
Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?
Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per  10m².
Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?
Zij mogen blijven werken voor zover hun werkgever de social distancing maatregelen kan garanderen.

Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?
Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Zijn de containerparken gesloten?
Momenteel zijn containerparken gesloten, desalniettemin zoeken de gewesten een oplossing die gecommuniceerd wordt in de volgende dagen.

Moeten provinciale domeinen gesloten worden?
Ja, zij moeten gesloten worden.

Bedrijven moeten de regels van social distancing respecteren. Wie dat niet doet, moet sluiten. Bij niet-naleving komen er boetes. Maar wat kan een werknemer hiertegen doen? Waar moet hij klacht indienen, etc.?
Ze kunnen klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer: 02/233.41.11

Mogen garages en bandencentrales hun activiteiten voortzetten?
Ja, maar enkel voor dringende reparaties en mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

TRANSPORT

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?
Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar moet zo georganiseerd worden dat social distancing maatregelen zoals het houden van 1.5m afstand gegarandeerd kan worden.
Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende  websites.

Wat met taxichauffeurs (en andere private vervoersdiensten zoals Uber)?
Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren maar een persoon per rit in de taxi.
Het gezin mag in één taxi.

Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?
Zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden.

Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?
Ja, wanneer social distancing wordt gerespecteerd.

VERPLAATSINGEN

Mag men zich verplaatsen?
De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?
Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:
- Woon- werkverkeer;
- Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevende);
- Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van social distancing maatregelen.

Mag men dus buiten wandelen of joggen?
Ja en wordt zelfs aanbevolen maar enkel met die leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met een derde (bijvoorbeeld altijd eenzelfde vriend) en mits toepassing van 1.5m afstand tussen elkaar.

Mag men nog samenkomen?
Neen, alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden.
Voor wat betreft buitenactiviteiten, enkel fiets- wandel- en looptochten zijn toegelaten volgens de modaliteiten die bij de voorgaande vraag werd beschreven (enkel in familiale kring die onder hetzelfde dak wonen en aanbevolen in het gezelschap van steeds dezelfde vriend), zelfs als dit meer dan 2 personen zijn van dezelfde familie die onder hetzelfde dak wonen.

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?
Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner?
De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Ik ben momenteel op mijn kot. Mag ik terugkeren naar mijn ouders?
Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken en voederen?
Ja, mits de maatregelen met betrekking tot social distancing gevolgd worden.

Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ..)?
Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?
Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

INTERNATIONAAL

Mag men nog reizen naar het buitenland?
Elke niet essentiële reis naar het buitenland is verboden.

Nog meer FAQ beantwoord in het volledige document:
-> FAQ CORONA FULL