PAULO-politieopleiding

Graag hadden we nog even teruggeblikt op de Infodag PAULO-politieopleiding van zaterdag 30 maart.

We kregen aan onze stand bezoek van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Dhr. Pieter De Crem en de wnd. Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Dhr. Didier Detollenaere. 
We wensen ook alle bezoekers te bedanken om langs komen!