Veiligheidsmonitor

Vanaf volgende week gaat de Veiligheidsmonitor 2021 van start.  Via deze enquête wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  400.000 personen, die op toevalligerwijze geselecteerd werden, zullen een vragenlijst ontvangen.

PZ Aalter

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. 

Uw medewerking is dus van groot belang.

Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.  Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf volgende week verspreid. Wie geselecteerd wordt, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor uw deelname!