Wenst u uw fiets te laten merken?

Op woensdag 22/09/21 kan je je fiets (gratis) laten registreren tijdens de jaarmarkt (08u-12u).
Breng zeker je identiteitskaart mee!

Fietsregistratie

Het aanbrengen van een identificatienummer op het fietsframe heeft tot doel de eigenaar van een fiets te kunnen identificeren. Dit is handig bij controles en vooral bij het aantreffen van achtergelaten (lees: gestolen) fietsen.
Het identificeren gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer. Dit nummer kan je terugvinden op de achterzijde van je identiteitskaart.
Een gemerkte fiets kan aldus terugbezorgd worden aan de eigenaar. Bij aantreffen van dergelijke fiets wordt de eigenaar door ons gecontacteerd zodat hij zijn fiets terug in ontvangst kan nemen.
Van niet-gemerkte fietsen kunnen wij de eigenaar moeilijk achterhalen en dus blijven deze fietsen meestal staan op het politiecommissariaat. Na verloop van tijd (6 maanden) worden ze eigendom van de gemeente en worden ze naar het kringlooppark gebracht.
Om een aantal redenen zijn we in de zone afgestapt van het graveren van fietsen.  Eén van de redenen is het mogelijk beschadigen van de fietsen.
Een ander argument is dat bij sommige fietsen de stevigheid van het fietsframe in het gedrang komt. Ook konden sommige nieuwe fietsen, door hun model of het gebruikte materiaal, niet meer gegraveerd worden.
Het nummer wordt dus niet meer in het frame gegraveerd, maar er wordt een sticker op de fiets aangebracht. Deze sticker is fraudebestendig en haast onmogelijk te verwijderen.