Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is de leidraad voor de politiezone voor de komende periode van 2020-2025.

In het zonaal veiligheidsplan wordt onder meer de politiezone tegen het licht gehouden. Verder wordt nagegaan of we aan alle wettelijke vereisten voldoen en hoe we met onze middelen omgaan. Het belangrijkste deel is de evaluatie van het criminaliteitsbeeld. Hierbij worden de objectieve en subjectieve gegevens in kaart gebracht teneinde de nieuwe aandachtspunten voor de komende periode vast te leggen.