Interventie

De snelste manier om een dringende politie-interventie te bekomen is het noodnummer 101 bellen. Deze dienst zal de interventieploeg onmiddellijk ter plaatse sturen.
De functie interventie bestaat erin om, binnen een passende termijn, een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is.
Elke dag, 24 op 24 uur, beschikt de politiezone Aalter over een permanente interventieploeg.

interventie

Deze ploeg wordt dagelijks geleverd tussen 06u en 14u, tussen 14u en 22u en tussen 22u en 06u. Op weekdagen is er een extra ploeg voorzien tussen 14u en 22u in het weekend tussen 22u en 06u.  Deze extra ploegen bieden steun aan de dagelijkse ploeg op het grondgebied van de politiezone Aalter.

Ook de oproepbaarheid van een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie is dagelijks verzekerd.

De interventieploegen zijn prioritair belast met het geven van een adequate respons op de oproepen die een politieaanwezigheid binnen de kortst mogelijke termijn vereisen (dringende interventies).

Naast de dringende interventies geven zij tevens, zo snel als mogelijk en indien nodig, een gepast gevolg aan de niet-dringende vragen die aan hen worden gericht.

De personeelsleden van de interventieploegen vervullen ook andere basispolitietaken. Die taken moeten evenwel op elk ogenblik onderbroken kunnen worden als een oproep tot interventie beantwoord moet worden.

Wanneer de ploeg niet bezet is met interventies worden opdrachten, voortvloeiend uit de actieplannen, uitgevoerd. Het gaat hier onder andere over gerichte verkeerscontroles, vakantietoezicht, bewakingopdrachten en gerichte patrouilles in het kader van het lokaal veiligheidsbeleid.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de functie interventie niet enkel en alleen door de permanente interventieploegen of piekploegen uitgevoerd kan worden. Bepaalde interventies met een niet-dringend karakter kunnen ook op een adequate wijze uitgevoerd worden in het kader van de wijkwerking.