Recherche

Elke politieambtenaar beschikt over de kennis en vaardigheid om gerechtelijke taken uit te voeren.
Nochtans beschikt elke zone over de nodige specifieke capaciteit om, de gerechtelijke opsporingen en onderzoeken die een grondiger kennis vereisen in bepaalde domeinen, uit te voeren. Dit is een taak voor de mensen van de lokale recherche, die daartoe ook een specifieke vorming hebben genoten. Onze lokale recherche bestaat uit vijf politiemensen.

De lokale recherche voert recherchetaken uit in het kader van de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone.

Zij vervullen ook sommige gerechtelijke politieopdrachten van federale aard.

Zij krijgen hun opdrachten (kantschriften) van de onderzoeksrechters en procureurs des Konings. In geval van aanvankelijke vaststellingen van misdrijven, worden zij ambtshalve gevat.