Slachtofferbejegening

Artikel 46 van de Wet op het Politieambt ligt aan de grondslag van elke politieactie ten opzichte van het slachtoffer. Ook de slachtofferbejegening is een essentiële taak van de politiediensten.
Sinds 1991 is deze politieopdracht gestaag geëvolueerd en nader omschreven geweest in talrijke omzendbrieven en wetteksten.

slachtofferbejegening

De gemeenschapsgerichte politiezorg, geënt op de behoeften en verwachtingen van de bevolking, is daartoe de leidraad.

De politionele slachtofferbejegening verzorgt de dienstverlening aan slachtoffers door de politie waarbij de eerste opvang en het onthaal van het slachtoffer evenals het verstrekken van een goede basisinformatie aan het slachtoffer centraal staan.

In deze slachtofferbejegening wordt ook de opvang en bijstand begrepen van personen die betrokken zijn in een ongeval, een ramp of een brand. De politie verwijst in deze gevallen door naar de gespecialiseerde diensten voor verdere begeleiding.

Werking

De politiezones van Aalter, Maldegem, Assenede-Evergem en Eeklo-Kaprijke-St.Laureins werken overkoepelend samen in het kader van slachtofferbejegening. Deze "Zorgregio" voorziet in een permanente beschikbaarheid van slachtofferbejegenaars. Zij kregen daarvoor een aparte vorming.

Hun voornaamste taken zijn:

  • het brengen van de slecht nieuwsmelding bij verkeers-, arbeids- of andere ongevallen met doden of zwaar lichamelijke letsels;
  • instaan voor de eerste opvang van slachtoffers en doorverwijzing naar de professionele hulpverlening in het kader van ernstige zedenfeiten, onrustwekkende verdwijningen, diefstallen met geweld, brand, rampen, ...
  • personen die om hulp of bijstand verzoeken in contact brengen met gespecialiseerde diensten.