Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een overzicht van wat er in het desbetreffende jaar is gebeurd. Een jaarverslag geeft een goed beeld van de doelstellingen, personeelsformaties, middelenbeheer, financiële verantwoording evenals de resultaten die doorheen het jaar werden behaald.