Missie, visie, waarden

De 'Missie, visie en waarden' van onze zone beschrijft wat de politiezone doet en voor wie (de missie), hoe we onze opdrachten willen vervullen (de visie) en welke individuele kenmerken elk personeelslid moet hebben om de missie en visie te verwezenlijken (de waarden).

Missie

De lokale politie is op het grondgebied van de politiezone verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van de lokale gebeurtenissen en fenomenen die er zich voordoen.
De medewerkers van de politiezone Aalter-Knesselare zullen zich inspannen om het vertrouwen van de lokale bevolking te winnen.
Enerzijds doen ze dit door een kwalitatief hoogstaande en resultaatgerichte dienstverlening aan te bieden, anderzijds door de bevolking als volwaardige partner te beschouwen in het zoeken naar oplossingen tot het bekomen van een veilige leefgemeenschap.

Visie

Wij willen een partner zijn in een democratische en veilige leefgemeenschap. Daarom bieden wij een transparante, dynamische en kwaliteitsvolle politiezorg aan, waarbij 'de mens' centraal staat. Wij informeren naar wat er leeft bij de bevolking door het organiseren van buurtgesprekken, het stimuleren van buurtinformatienetwerken, het bevragen via sectorscan en het samenstellen van wijkfoto's.
Wij proberen zo adequaat mogelijk in te spelen op de bezorgdheden van onze overheden en onze bevolking om zoveel mogelijk oplossingen aan te reiken. De gehele communicatiestroom is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, geloofwaardigheid en eerlijkheid. Wij blijven ten allen tijde zelfkritisch, onder meer door onze acties steeds in vraag te stellen.
Het korps wordt gestuurd door een doortastend maar open leiderschap. Er wordt niet getwijfeld om knopen door te hakken. De korpsleiding verzekert inspiratie, waardering en ondersteuning.

Waarden

Missie noch visie kunnen door de politiemedewerkers uitgedragen worden indien ze geen rekening houden met de waarden hierna opgesomd:

 • Integriteit
  We aanvaarden en handhaven de hoogste normen op vlak van persoonlijke en professionele ethiek, eerlijkheid en vertrouwen.
 • Respect
  Integriteit, zorg en dialoog zijn essentiële leefregels. Conflicten worden constructief opgelost.
 • Verantwoordelijkheid
  We staan in voor het nakomen van onze verbintenissen en leggen openlijk verantwoording af.
 • Teamwork
  We werken als team en delen informatie met het oog op continue verbetering - adem teamspirit.
 • Flexibiliteit
  Onze flexibiliteit is een vanzelfsprekendheid.
 • Creativiteit
  Is een sleutelbegrip.
 • Eenvoud
  We gaan voor een menselijke aanpak.
 • Waardering
  Medewerkers positief waarderen. Bevorderen van een positieve werksfeer.