Enquête over verschillende veiligheidsthema’s

De politie organiseert in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het gemeentebestuur van Maldegem een bevolkingsbevraging. Hiermee willen we polsen naar jouw mening over de veiligheid en de werking in onze politiezone. De resultaten bieden de kans om ons beleid beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners.

Veiligheidsmonitor

De enquête peilt naar verschillende veiligheidsthema’s. Er worden vragen gesteld over het (on)veiligheidsgevoel, mogelijke buurtproblemen, slachtofferschap, preventie en ten slotte ook naar je mening en ervaring over de werking van de politie.

De inwoners worden via een steekproef geselecteerd. Zij krijgen vanaf half september de vragenlijst in hun brievenbus. Als je één van de geselecteerden bent, is jouw medewerking van groot belang. Daarom vragen we je om even de tijd te nemen deze vragenlijst in te vullen. Deelnemen kan eenvoudig, online of op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten van de bevraging worden verwacht in het eerste semester van 2022 en helpen om de dienstverlening van onze politiezone te blijven verbeteren.

Alvast bedankt voor je medewerking!