Nieuws

 

De projectontwikkeling voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Maldegem is door de gemeente toevertrouwd aan Veneco. Overeenkomstig het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat voor het volledige bedrijventerrein is opgemaakt, zal ca. 23 ha nieuw bedrijventerrein ontwikkeld worden aansluitend op de bestaande bedrijvigheid, ten noorden van de Ringbaan.

Binnen het projectgebied zijn een aantal voorbereidende onderzoeken aan de gang.

Zo wordt een archeologisch vooronderzoek georganiseerd in verschillende fasen:

een historisch bureauonderzoek, landschappelijke boringen en een sleuvenonderzoek.

Uit het historisch vooronderzoek uitgevoerd in december 2018,  blijkt dat het voormalig vliegplein in Maldegem tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen is door oorlogsgeweld. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat op de locatie van de geplande werkzaamheden oorlogshandelingen zoals bombardementen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is het mogelijk dat oorlogsmunitie in het werkgebied is terechtgekomen en als blindgangers (niet ontploft) zijn achtergebleven.

Daarop besloot Veneco om een gespecialiseerde firma aan te stellen: het Explosieven Opsporingsbedrijf REASeuro uit Riel/Nederland.

Voor extra informatie, raadpleeg de website www.reaseuro.com.

Zij onderzoeken de projectlocatie op achtergebleven explosieven.

Indien daadwerkelijk CTE (Conventionele en Toxische Explosieven) worden aangetroffen, worden deze overgedragen aan de politie en DOVO. Zij staan in voor de vernietiging ervan.

In dit geval gebeurt de nodige communicatie met de omgeving.

Hebt u specifieke vragen? Neem contact op met Nel Van Rentergem, projectcoördinator bij Veneco, op het nummer 09/251.22.22.

 

 

 

 

 

 

Op een terrein ter hoogte van de Ringbaan in Adegem zijn twee zware bommen van 500 lbs. (227 kg) gevonden. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) ontmantelde deze avond de bommen ter plaatse.

Op bevel van de burgemeester en volgens de richtlijnen van DOVO werd aan de buurtbewoners binnen een perimeter van 350 m gevraagd om de woning te verlaten. Bewoners werden gevraagd om deze avond naar familie of vrienden te gaan maar konden ook terecht in CC Den Hoogen Pad. Ook een deel van de N9 werd tijdelijk afgesloten. Aangezien de ontmanteling vlot verlopen is, kunnen de bewoners terug naar huis.

Ten noorden van de Ringbaan, het voormalig vliegplein tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. De bommen zijn gedetecteerd tijdens een voorafgaand onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf dat de locatie de komende weken scant op achtergebleven explosieven. 

Gezien de historische achtergrond van de locatie, is de kans niet onbestaande dat nog achtergebleven explosieven worden gevonden. De bewoners zullen – indien nodig – ingelicht worden over welke stappen moeten ondernomen worden.

 

 

Deze morgen omstreeks 10.30 uur werd er in Middelburg een obus uit de tweede wereldoorlog met kaliber 10,5 tot ontploffing gebracht door DOVO.

> Het springtuig werd gisteren aangetroffen in de Appelboom te Maldegem.

> Gezien het explosief te onstabiel was en slechts beperkt mocht vervoerd worden, werd beslist een veilige locatie te zoeken om deze te laten exploderen.

> Dit werd door DOVO onder toezicht van de lokale politie vandaag uitgevoerd ter Waaktdijk, Middelburg.”

Heraanleg N9

De rijweg en de fietspaden van de N9 in Maldegem tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en zijstraat Brielwegel zijn in slechte staat.

Van dinsdag 6 augustus tot het einde van het jaar gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in deze zone aan de slag om de N9 een grondige opknapbeurt te geven.

Opgepast voor oplichting via sociale media!

Graag uw aandacht voor deze actuele vorm van oplichting.