Zonaal Veiligheidsplan

Elke politiezone heeft een zonaal veiligheidsplan. Hierin staat waar de politie prioritair aan werkt.

De huidige doelstellingen in Maldegem zijn er niet zomaar gekomen. Via de veiligheidsmonitor werd in aanloop van de opmaak van het nieuwe zonaal veiligheidsplan gepeild naar de verwachtingen van de burgers. Samen met de criminaliteitscijfers vormen de verwachtingen van de belanghebbenden de basis voor de keuze van het beleid.