Zonaal Veiligheidsplan

Elke politiezone heeft een zonaal veiligheidsplan. Hierin staat waar de politie prioritair aan werkt.

Elke politiezone heeft een zonaal veiligheidsplan. Hierin staat waar de politie prioritair aan werkt.