Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

De huidige doelstellingen in Maldegem zijn er niet zomaar gekomen. Via de veiligheidsmonitor werd in aanloop van de opmaak van het nieuwe zonaal veiligheidsplan gepeild naar de verwachtingen van de burgers. Samen met de criminaliteitscijfers vormen de verwachtingen van de belanghebbenden de basis voor de keuze van het beleid.

Van 2020 tot en met 2025 werkt de lokale politie prioritair aan volgende thema’s:

  1. Het doen dalen van het aantal verkeersongevallen met doden en/of lichamelijk letsel.
  2. Overlast en milieudelicten aanpakken door middel van bestuurlijke handhaving.

Daarnaast zijn een aantal onderwerpen zo belangrijk dat de lokale politie Maldegem deze als aandachtspunten opneemt:

  1. Beeldvorming huiselijk geweld
  2. Cybercrime

Vanuit het vorige zonale veiligheidsplan werden volgende prioriteiten in opvolging meegenomen:

  • Domiciliefraude
  • Inbraken in gebouwen
  • Beeldvorming drugs

Voor elke opgesomde prioriteit stelt de lokale politie Maldegem actieplannen op die stapsgewijs werken naar het behalen van de einddoelstellingen. De acties worden nauwgezet opgevolgd en bijgestuurd indien nodig. De concrete acties worden door onze politiemedewerkers uitgevoerd maar houden steevast rekening met de lokale eigenheid van de gemeente of buurt. Er worden ook verschillende partners betrokken in het verhaal, want een veilige en leefbare omgeving daar werken we samen aan!