Werd mijn gestolen fiets al teruggevonden?

Het fenomeen van de fietsdiefstallen wordt binnen de politiezone Maldegem op een projectmatige manier aangepakt aan de hand van tal van maatregelen. Eén van deze maatregelen is het plaatsen van teruggevonden fietsen op de website www.bikebank.be.

Onze ervaring leert dat heel wat fietsen die wij terugvinden of die bij onze diensten als gevonden worden binnengebracht, niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden bezorgd. Deze fietsen worden met andere woorden na verloop van enige tijd eigendom van de gemeente, die ze schenkt aan de Kringwinkel.

Een belangrijke reden voor deze spijtige realiteit is, dat nog steeds te weinig fietsen zijn geregistreerd. Een uniek nummer (meestal het rijksregisternummer van de eigenaar) laat ons namelijk steeds zeer snel toe de eigenaar terug te vinden.

Om toch de kans te vergroten dat een gevonden fiets kan worden terugbezorgd aan zijn eigenaar, worden bij ons alle gevonden fietsen zonder registratienummer, met foto en beschrijving geplaatst op de website www.bikebank.be. Iedereen die zijn fiets heeft verloren, kan deze website raadplegen. Af en toe slagen we er op die manier toch in een eigenaar te bereiken. Wanneer men op deze site zijn fiets meent te herkennen, dient men met onze diensten contact te nemen voor verdere afhandeling.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via +3250727170.