Nieuws

Mag ik vuurwerk afsteken op oudejaarsavond?

Het recente decreet van 26 april 2019 bepaalt dat het in Vlaanderen overal verboden is om vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten, tenzij de gemeente beslist hierop een uitzondering toe te laten. In artikel 68 van het Algemeen Politiereglement van de Politiezone Vlaamse Ardennen staat bepaald dat:

Op 10 december 2019 kwamen de leden van de politieraad samen. In bijgevoegd verslag kan je hun beslissingen terugvinden. 

Om zijn heroïne- en cocaïneverslaving te financieren, pleegde Evert Jansen 18 jaar inbraken. Ondertussen is hij al 10 jaar clean en wil hij iets terug doen voor de maatschappij en geeft hij ons 11 tips om een inbraak in de woning te vermijden.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? De dienst selectie & rekrutering van de Federale Politie organiseert in Oost-Vlaanderen een 'versnelde' aanwervingsprocedure (of fast track procedure).

 

Resultaten verkeersveilige nacht

Tijdens de verkeersveilige nacht van 29 november heeft onze zone 136 bestuurders gecontroleerd op alcohol waarvan 96,3 % safe hebben geblazen!

Daarnaast werden nog processen-verbaal opgesteld inzake verboden wapenbezit, autoverzekering en autokeuring alsook één onmiddellijke inning (boete) voor het niet dragen van de gordel.