Dagorde Politieraad 14 december 2021

Het politiecollege van de zone Vlaamse Ardennen nodigt u vriendelijk uit op de vergadering van de politieraad die zal doorgaan op dinsdag 14 december 2021 om 20.00 u.

De vergadering gaat niet fysiek door, maar digitaal. Interesse om de politieraad live te volgen? Klik op dinsdag 14 december vanaf 20u op volgende link: https://youtube.com/channel/UCO4kKm2-5A-FCkPVr1PNPmg

DAGORDE :

OPENBARE ZITTING

 1. Besluit tot het laten doorgaan op digitale wijze van de vergadering van de politieraad in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken
 2. Aktename van het ontslag van de heer Labie Boris als politieraadslid
 3. Aanstelling en eedaflegging van mevrouw Kathy De Rycke als politieraadslid
 4. Goedkeuren van de notulen van de politieraad van 12 oktober 2021
 5. Neerlegging mandaat politieraadslid van de heer De Wulf Nico met ingang van 01.01.2022 - kennisgeving
 6. Kennisname van het schrijven van de Gouverneur in  het kader van het federaal administratief toezicht betreffende de door de politieraad van 12 oktober 2021 getroffen besluiten
 7. Financiën : goedkeuren van de politiebegroting 2022
 8. Logistiek : Principe : Aankoop van 4 interventievoertuigen via federaal raamcontract voor de politiezone Vlaamse Ardennen - goedkeuring raming, voorwaarden, wijze van gunnen
 9. Logistiek : huisvesting politiehuis – stand van zaken
 10. Personeel : CALOG formatie – wijziging
 11. Personeel : operationele formatie - wijziging
 12. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur van politie – lokale recherche hoofdpost Oudenaarde
 13. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van hoofdinspecteur van politie bijzondere specialisatie politieassistent hoofdpost Oudenaarde
 14. Personeel : Vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie van inspecteur – wijkinspecteur – hoofdpost Oudenaarde
 15. Personeel : vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie CALOG niveau B – consulent HRM loopbaanbeheer en welzijn op het werk – hoofdpost Oudenaarde
 16. Personeel : vacantverklaring bij wijze van mobiliteit van 1 functie CALOG niveau B – consulent LIK – hoofdpost Oudenaarde
 17. Algemene vergadering Solva van 21 december 2021 – goedkeuring agenda

VRAGENUURTJE

VARIA

Toelichting rond informatieveiligheid door Frank Mangelschots – Data Protection Officer

GEHEIME ZITTING

 1. Aanvraag vanwege een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 01 mei 2022
 2. Aanvraag vanwege een inspecteur van politie bij de lokale politie Vlaamse Ardennen tot non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) met ingang van 01 mei 2022
 3. Kennisgeving van de bij delegatie door het politiecollege genomen benoemingsbesluiten