Klachtenformulier FOD Mobiliteit

Sinds kort dien je voor klachten over de FOD Mobiliteit niet meer te mailen, maar kan je via een klachtenformulier te werk gaan.

Let wel, indien je problemen ondervindt of je wenst dat er een fout wordt rechtgezet, dan dien je wel eerst de desbetreffende dienst te contacteren. Dit kan via onderstaande informatie:

Voor het melden van fouten op het inschrijvingsbewijs en de correctie ervan, dien je een mail te sturen naar DIV- correctie inschrijvingsbewijs via correct.cim@mobilit.fgov.be

Indien je problemen ondervindt bij de inschrijving van je voertuig, dien je eerst de dienst Geschillen te contacteren. Zij kunnen gemaild worden via div.cg-cl@mobilit.fgov.be

Indien je problemen ondervindt met de toepassing WebDIV dien je contact op te nemen met de dienst Webdivannul via het mailadres  web-div-annul@mobilit.fgov.be

Ben je niet tevreden over het ontvangen antwoord of krijg je geen gehoor? Dan kan je een klacht indienen via het online klachtenformulier.  https://complaints.apps.mobilit.fgov.be/index.html