Jaarverslagen

Elk jaar maakt de politiezone een verslag op van de activiteiten van het voorgaande jaar.

Het jaarverslag is gericht naar de verschillende overheden waar de politiezone met samenwerkt, maar is ook gericht naar de bevolking van Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem. Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de werking van de politiezone aangevuld met cijfermateriaal.

De jaarverslagen van de afgelopen jaren kan je hier raadplegen.