Basisoverlegcomité (B.O.C.)

Het overleg is een substantiële vormvereiste (voorafgaand aan het nemen van de beslissing) voorgeschreven door de Wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van haar personeel.

Binnen de Politie Vlaamse Ardennen is er op regelmatige tijdstippen overleg met de representatieve (politie)vakorganisaties.

Het Basisoverlegcomité (B.O.C.) is samengesteld uit een afvaardiging van:

  • de overheid;
  • voorzitter Politieraad;
  • korpschef;
  • afvaardiging per representatieve vakorganisatie.

Aan het Basisoverlegcomité worden alle bevoegdheden verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk en die betrekking hebben op al de personeelsleden (zowel operationeel als logistiek-administratief kader).

Vakorganisaties binnen de politie: