Logistiek/boekhouding/ICT

stack-cardboard-boxes-illustration-freepik

Logistiek

De logistieke dienst is belast met:

  • beheer en bestellingen van (functie)kledij
  • beheer van voertuigenpark
  • infrastructuur
  • opmaak aankoopdossiers
  • ...

 

Boekhouding

De dienst boekhouding is belast met:

  • het beheer van de financiële middelen;
  • de rapportage inzake de besteding van de werkingsmiddelen.

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Bijzonder Rekenplichtige.

ICT

De dienst Informatica staat in voor de ontwikkeling en het beheer van alle informaticasystemen en –netwerken nodig voor het korps.