Dienst preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Politiezone Vlaamse Ardennen speelt met gerichte preventieve acties in op vaak voorkomende criminaliteitsfenomenen in de politiezone.

Door het verschaffen van informatie, voorlichting en advies vergroot de dienst het veiligheidsbewustzijn bij haar doelgroepen: burger, zelfstandige, ondernemer, instellingen, …

Deze dienst staat in voor:

  • coördinatie en opvolging van het afwezigheidstoezicht
  • coördinatie en opvolging van het diefstalpreventieadvies
  • contacten met de scholen
  • contacten met de Buurtinformatienetwerken
  • ...